El dimoni en el Cafè Youcat


Una onada de joves ha omplert Santa Anna amb el Cafè Youcat de novembre. Tots reunits per trobar la resposta a la pregunta: com vèncer el dimoni? Una figura tan coneguda, però igual de misteriosa.

Notícia d'Església de Barcelona

La clau per vèncer el dimoni

Mn. Ignasi Condal, exorcista nomenat per la diòcesis de Terrassa acompanyat de Carme Elies, verge consagrada, va explicar les possessions des de la seva experiència. També, l’esclavatge del pecat que impedeix la lluita de l’Amor. La clau per vèncer-lo? Una vida espiritual forta. Una xerrada inquietant i amb un to esfereïdor, però sense perdre l’esperança.


Mn. Bruno, delegat de joventut de Barcelona, ha explicat que extreu dos elements de la xerrada. Primerament, “la pau i la dolçor amb la que parla l’Ignasi Condal, algú que sap que Déu ha guanyat”. Per altra part, ha subratllat que l’ha sorprès que “el dimoni pot posseir els sentiments, les sensacions i altres elements; però mai el cor, el cor és només de Déu”.

Una vida de fe i oració

El tema va portar els joves a formular diferents preguntes, que van obtenir un missatge ben clar. Entre altres, s’ha de tenir en compte que el dimoni pot aparèixer en ocasions ordinàries, amb les temptacions, i extraordinàries. El sacerdot va explicar, tanmateix, que en una vida de fe i oració es pot vèncer el dimoni en les seves influències diàries. Una de les joves, declara que es queda en pau i tranquil·litat, “perquè si tenim a Jesús en el nostre cor no ens hem de preocupar”.